Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Το σοκ για ενοίκια, ΕΝΦΙΑ, εισόδημα και οι... 28 φορο-αλλαγές

Αναρτήθηκε από ........  energoipoliteskv.blogspot.comΤου Σπύρου Δημητρέλη

Τα πάνω κάτω στη φορολογία των ακινήτων με παράλληλη αυστηροποίηση του πλαισίου για τη μεγάλη φοροδιαφυγή φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση το βράδυ του Σαββάτου και αναμένεται να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας από τη Βουλή προκειμένου  να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους δανειστές.

Όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενα με βάση τη συμφωνία Ελλάδας  -δανειστών του περασμένου Αυγούστου και στοχεύουν στο να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα αλλά και να αποθαρρύνουν όσους πραγματοποιούν μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή καθώς το νομικό πλαίσιο που εισάγεται είναι πλέον ένα από τα αυστηρότερα στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Αναλυτικά οι αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία είναι:

- αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης στην κλίμακα του εισοδήματος από ενοίκια. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται από το 11% στο 15% και για εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ αυξάνεται από το 33% στο 35%. Η αύξηση των συντελεστών ισχύει αναδρομικά από τα φετινά ενοίκια. Έτσι, για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης ακινήτων με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 12.000 ευρώ ενώ με τον αρχικό συντελεστή πλήρωνε φόρο εισοδήματος 1.320 ευρώ, πλέον θα κληθεί να πληρώσει 1.800 ευρώ, δηλαδή 480 ευρώ περισσότερα.

- καταργείται και μάλιστα από τα φετινά εισοδήματα το δικαίωμα των ιδιοκτητών ακινήτων να εκχωρούν στο δημόσιο ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει και αποδεδειγμένα δεν πρόκειται να εισπράξουν. Στην πράξη οι ιδιοκτήτες θα φορολογούνται και για ενοίκια που δεν εισπράττουν από δύστροπους ενοικιαστές. Με την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης ωθούνται στο να προχωρούν γρήγορα σε διαδικασίες έξωσης του ενοικιαστή προκειμένου να μην επιβαρυνθούν.

- καταργούνται από φέτος οι απαλλαγές από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  καθώς και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και  διαμερισμάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.
- χάνεται πιο εύκολα η ρύθμιση για όσους έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις 100 δόσεις. Όποιος είναι στη ρύθμιση και δημιουργήσει νέα φορολογική οφειλή θα πρέπει για να μην χάσει τη ρύθμιση να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τη νέα οφειλή του εντός 30 ημερών από την ημέρα λήψης σχετικού ειδοποιητηρίου για ληξιπρόθεσμη οφειλή από τη εφορία.

- ανοίγει ο δρόμος για την θέσπιση κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, βάσει των οποίων θα εντοπισθούν όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις 100 δόσεις αλλά διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να τις αποπληρώσουν νωρίτερα. Στην πράξη έρχεται μείωση του αριθμού των δόσεων για αρκετούς οφειλέτες, δηλαδή αύξηση της μηνιαίας δόσης.
-  μειώνεται το ελάχιστο όριο του ΕΝΦΙΑ κάτω από το οποίο η συγκεκριμένη οφειλή παραγράφεται. Ενώ μέχρι πέρυσι ποσό ΕΝΦΙΑ έως πέντε ευρώ δεν ήταν υποχρεωτικό να πληρωθεί, φέτος το όριο κατεβαίνει στο ένα ευρώ.

Εγκληματίας ο φοροφυγάς

Με μια σειρά παρεμβάσεων στο ποινολόγιο της εφορίας αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους "από πρόθεση" γλιτώνουν φόρους είτε μη υποβάλλοντας δηλώσεις, είτε υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις είτε κάνοντας οποιαδήποτε ενέργεια που έχει σαν αποτέλεσμα να αποκρύπτουν εισόδημα και να μην αποδίδουν στην εφορία φόρους που έχουν παρακρατήσει. Πιο συγκεκριμένα έγκλημα φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο πολυνομοσχέδιο, διαπράττει όποιος από πρόθεση:

Α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή  ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,
Β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,

Γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτό.
Ποινές φοροδιαφυγής 
Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής:

1.  Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:

α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 100.000 ευρώ ανά είδος φόρου, ή
β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος ή ανά φορολογική υπόθεση τις 50.000 ευρώ, εφόσον αφορά ΦΠΑ ή τις 100.000  ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση.

Πλαστά ή εικονικά

Το νέο ποινολόγιο προβλέπει ότι όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται:

α) με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και
β) με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις στοιχεία ή παραστατικά πωλήσεων κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον το συνολικό ύψος των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 10.000 ευρώ, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος.]
Μείωση προστίμων 

Μειώνονται ορισμένα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση διαπίστωσης από τη φορολογική διοίκηση ότι ο φόρος που προέκυψε από τη φορολογική δήλωση είναι μικρότερος από τον φόρο που έπρεπε κανονικά να προκύψει.

Ειδικότερα, αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, το πρόστιμο επί της διαφοράς στο οποίο υπόκειται ο φορολογούμενος διαμορφώνεται ως εξής:

α) παραμένει στο 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό αυτής ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως είκοσι 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

β) μειώνεται από 30% σε 25% του ποσού της διαφοράς, αν το ποσό αυτής υπερβαίνει το 20% και φθάνει μέχρι το 50% του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,

γ) μειώνεται από 100% σε 50% του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό αυτής υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Επίσης,  μειώνεται από το 100% στο 50% το πρόστιμο της μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων 
Πρόστιμα για ΦΠΑ
Για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, θα επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
α) Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.
β) Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
γ) Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

δ) Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

Μηνύσεις- κατασχέσεις θυρίδων

Στις περιπτώσεις τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται αμέσως μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Επίσης:

-λαμβάνονται προληπτικά μέτρα διασφάλισης των εσόδων του δημοσίου σε βάρος όσων εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφύγει πάνω από 150.000 ευρώ. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η δέσμευση του 50% των καταθέσεων, του 50% του χρηματικού περιεχομένου θυρίδων και του 100% του μη χρηματικού περιεχομένου θυρίδων, όπως για παράδειγμα κοσμημάτων, ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

- τα προληπτικά μέτρα διασφάλισης των εσόδων του δημοσίου λαμβάνονται και εναντίον όσων  έχουν ασκήσει διοίκηση με κάθε τρόπο στην εταιρεία που εντοπίζεται να φοροδιαφεύγει ακόμη και αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα του διαχειριστή ή υπεύθυνου της εταιρείας στο παρελθόν.

-η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής δεν αναστέλλει την ποινική διαδικασία για τα αδικήματα φοροδιαφυγής

-ο χρόνος για την παραγραφή αρχίζει να τρέχει μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της ενδικοφανούς προσφυγής.

Από ..........  capital

Προς πώληση κόκκινων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων σε funds

Αναρτήθηκε από .........  energoipoliteskv.blogspot.com
Του Βασίλη Γεώργα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν τελικά και κόκκινα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια νοικοκυριών καθώς και μικρών επιχειρήσεων σε ξένα funds, άφησε για πρώτη φορά ο υπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε ήδη πει ότι το νέο πλαίσιο θα κινείται ούτως ή άλλως προς την κατεύθυνση της ενεργητικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.

Παρότι η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει σε όλους τους τόνους ότι καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές προκειμένου να αποκλειστεί η μέθοδος πώλησης κόκκινων δανείων για τα νοικοκυριά (σ.σ αποτελούν το 35% των κόκκινων δανείων), εντούτοις σήμερα δεν απέκλεισε με τον ίδιο κατηγορηματικό τρόπο αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας πως το ζήτημα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν υπάρχει προγραμματισμός για κατάθεση νόμου σχετικού με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων για το τέλος Οκτωβρίου, αλλά θα υπάρξει νομοσχέδιο όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς.

Το άνοιγμα της θύρας προς την "ενεργητική διαχείριση" των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις, έρχεται σε μια περίοδο που προετοιμάζεται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και στο παρασκήνιο έχει φουντώσει η συζήτηση για το "ιδανικό μοντέλο" ώστε οι τράπεζες να απαλλαγούν σε σύντομο χρονικό διάστημα από το τεράστιο βάρος των μη εξυπηρετούμενων και καθυστερούμενων δανείων τα οποία φτάνουν πλέον τα 100 δισ. ευρώ ή το 50% του συνόλου των χορηγήσεων. Από το με το μοντέλο που τελικά θα υιοθετηθεί, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και ο προσδιορισμός των τελικών κεφαλαιακών αναγκών των συστημικών τραπεζών και το ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου που θα διενεργηθούν.

Ήδη η Τράπεζα της Ελλάδας και το ΤΧΣ έχουν δεσμευτεί με βάση το κείμενο του μνημονίου να εντοπίσουν όλα εκείνα τα εμπόδια του θεσμικού πλαισίου ώστε να αναπτυχθεί "μια δυναμική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων".

Με το μοντέλο της Bad Bank ή του δημόσιου ή ιδιωτικού οχήματος ειδικού σκοπού να έχει –προσωρινά;- αποκλειστεί και τη συζήτηση σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια που αποτελούν και το σημαντικότερο πρόβλημα για τις τράπεζες, να περιστρέφεται γύρω από τη ανά τράπεζα διαχείριση του προβλήματος σε συνεργασία με ξένες εταιρείες διαχείρισης, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες ώστε να πείσει τους δανειστές πως τα στεγαστικά και μικρο-εταιρικά δάνεια είναι σκόπιμο να αποκλειστούν από την δυνατότητα "ενεργητικής διαχείρισής" τους, ήτοι ακόμη και της δυνατότητας να πωλούνται σε χαμηλές τιμές σε ξένα χαρτοφυλάκια.

Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση της διαχείρισης αυτού του τύπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων βασιζόμενη στις αλλαγές που έγιναν στο Νόμο Κατσέλη (σ.σ καλύπτει πλέον και οφειλές προς το δημόσιο ενώ προβλέπεται επιτάχυνση των δικών κ.α), στον νόμο Δένδια (ν.4307) που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης ή διαγραφής οφειλών έως 500.000 ευρώ ανά τράπεζα για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, και στις δυνατότητες ρυθμίσεων που δίνει ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ, ο οποίος τελεί υπό αναθεώρηση.

Στον αντίποδα, για τα επιχειρηματικά δάνεια το τοπίο έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει καθώς είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την ενεργητική τους διαχείριση (πώληση δανείων, αναδιαρθρώσεις εταιρειών κλπ) με στόχο να εισπραχθούν το συντομότερο δυνατό χρήματα από τις τράπεζες.


Πρόσφατη μελέτη της ΤτΕ έδειξε ότι σε δείγμα 16.500 επιχειρήσεων με συνολικά τραπεζικά χρέη 98,5 δισ. ευρώ, περίπου 6.000 εμφανίζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, με το ύψος των καθυστερήσεων να προσεγγίζει τα 28,5 δισ. ευρώ. Όμως  το 1/3 των δανείων σε καθυστέρηση είναι συγκεντρωμένα σε περίπου 800 επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν περίπου 11 δισ. ευρώ στις τράπεζες. 

Τα μισά περίπου από τα δάνεια σε καθυστέρηση βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση για διάστημα άνω των 3 ετών, και εντοπίζονται  σε λίγους κλάδους, κυρίως στους κλάδους κατασκευών, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ξενοδοχείων, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έργων πολιτικού μηχανικού, βιομηχανίας τροφίμων, υγείας, κλωστοϋφαντουργίας κ.α

Από .......  capital

Στον Βρετανό Ανγκους Ντίτον το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας

Αναρτήθηκε από .........  energoipoliteskv.blogspot.comΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Βρετανός Άνγκους Ντίτον τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2015, ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία.

Ο καθηγητής Ντίτον, που γεννήθηκε στο Εδιμβούργο και διδάσκει στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον, βραβεύθηκε για την «ανάλυσή του για την κατανάλωση, τη φτώχεια και την ευημερία».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, το έργο του Ντίτον είχε σημαντική επίδραση στην χάραξη της πολιτικής, βοηθώντας για παράδειγμα στο να καθοριστεί το ποιες κοινωνικές ομάδες επηρεάζονται από την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα.

«Για να σχεδιάσουμε μια οικονομική πολιτική που να προωθεί την ευημερία και να μειώνει τη φτώχεια, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις προσωπικές επιλογές κατανάλωσης» ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνοντας το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8 εκατ. σουηδικών κορωνών (978.000 δολαρίων). «Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ο Άνγκους Ντίτον ενίσχυσε αυτή την κατανόηση».

Ο Ντίτον ήταν επίσης πρωτοπόρος στη χρήση στοιχείων από έρευνες σε νοικοκυριά ανεπτυγμένων χωρών, ιδιαίτερα στοιχείων για την κατανάλωση, προκειμένου να αποτυπωθούν τα επίπεδα διαβίωσης και η φτώχεια, ανέφερε η Ακαδημία.

Ο Ντίτον έθεσε τρία βασικά ερωτήματα: πώς οι καταναλωτές κατανέμουν τις δαπάνες τους, τι καταναλώνεται και αποταμιεύεται σε μια κοινωνία και τέλος πώς μπορεί να μετρηθεί η προσωπική ευημερία.

Αυτές οι ερωτήσεις τον οδήγησαν σε μια εις βάθος ανάλυση «προβλημάτων όπως η σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνονται, και την έκταση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων μέσα στην οικογένεια».

Από ........  iefimerida


Πάει τρένο ο Τζιτζικώστας, Μειμαράκης-Μητσοτάκης παρέδωσαν τα όπλα

Αναρτήθηκε από .....  energoipoliteskv.blogspot.com


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ   ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ   ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΤΟΥΜΠΑΝΟ

«Ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουμε και να μεγαλώσουμε τη Νέα Δημοκρατία.

 Αλλάζουμε πρώτα εμείς για να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τελικά και όλη τη χώρα. Αυτό είναι άλλωστε και το μήνυμα που παίρνω καθημερινά από όλους τους φίλους, τα στελέχη, τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κι από την ίδια την κοινωνία: Να απαλλαγούμε επιτέλους από το ψεύτικο όνειρο του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μετατραπεί σε εφιάλτη.

 Προχωράμε όλοι μαζί. 

Με τους πολίτες για τους πολίτες. 

Τολμάμε. Αλλάζουμε. Κερδίζουμε».

Μ΄ αυτή την δήλωση ο Απόστολος Τζιτζικώστας εγκαινίασε το γραφείο του στην Αθήνα ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Μιλάμε για κανονική επέλαση του Τζιτζικώστα απέναντι στην οποία έχουν καταθέσει τα όπλα οι Μειμαράκης και Μητσοτάκης.

 Ο μόνος που αντιστέκεται είναι ο Αδωνης Γεωργιάδης ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να νικήσει.

Οπως εξελίσσονται τα πράγματα στην διεκδίκση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι Μειμαράκης και Μητσοτάκης είναι να παραιτηθούν και να εκλεγεί ο νέος αρχηγός της ΝΔ από την πρώτη Κυριακή μετά από μονομαχία Αδωνη-Τζιτζικώστα.

Ακολουθούν εικόνες με τον Απόστολο και τα κορίτσια-τούμπανο


Τα καλύτερα των δελτίων

Αναρτήθηκε από ..... energoipoliteskv.blogspot.com


 

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Το τέλος της γερμανικής κατοχής


Αναρτήθηκε από .....  energoipoliteskv.blogspot.com

12 Οκτωβρίου 1944. Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Ως τις 3 Νοεμβρίου ο τελευταίος Γερμανός (και Βούλγαρος) στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των Γερμανών και των συμμάχων τους Βουλγάρων από την Ελλάδα είχε σημάνει λίγους μήνες νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου, όταν οι Σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στη Νορμανδία και άρχισαν να περισφίγγουν τον κλοιό γύρω από τη Γερμανία μαζί τους προελαύνοντες Σοβιετικούς από την ανατολική πλευρά. Ήταν φανερό ότι οι ημέρες της Ναζιστικής Γερμανίας ήταν μετρημένες.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι την απελευθέρωση είχαν ενταθεί οι πολιτικές διαβουλεύσεις για τη μετακατοχική κατάσταση στην Ελλάδα. Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί έψαχναν παρασκηνιακά τρόπους ασφαλούς αποχώρησής τους από τη χώρα μας. Από τις 26 Απριλίου 1944 της ελληνικής εξόριστης κυβέρνησης ηγείτο ο Γεώργιος Παπανδρέου, οι Άγγλοι όμως ήταν αυτοί που κινούσαν τα νήματα.

 Με τις συμφωνίες Λιβάνου (17-20 Μαΐου 1944) και Καζέρτας (26 Σεπτεμβρίου 1944) οι ανταρτικές ομάδες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ είχαν τεθεί υπό τις διαταγές της κυβέρνησης Παπανδρέου, που είχε εμπλουτισθεί και με στελέχη του ΕΑΜ.

Οι Γερμανοί άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την Αθήνα από το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς Βορρά. Στις 8 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα, συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκεί, σε μία πρόχειρη όσο και βιαστική τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, στρατηγός Χέλμουτ Φέλμι, συνοδευόμενος από τον κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσε στεφάνι.

Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένας Γερμανός στρατιώτης κατέβασε τη σβάστικα χωρίς καμία επισημότητα στις 9:15 το πρωί, την πήρε υπό μάλης και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι, σηματοδοτώντας το τέλος της γερμανικής κατοχής που διήρκεσε 1.625 μέρες και την αρχή ενός τρελού πανηγυριού στους δρόμους της Αθήνας.
Χιλιάδες κόσμου με τη γαλανόλευκη στα χέρια αλληλοασπάζονταν, αναφωνώντας «Χριστός

Ανέστη», παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές των τραμ, ενώ απ' άκρη σ' άκρη αντηχούσε ο Εθνικός Ύμνος. Μετά από τριάμισι χρόνια δουλείας και σκλαβιάς οι Αθηναίοι ανάπνεαν για πρώτη φορά τον μεθυστικό αέρα της λευτεριάς.

Στις έξι ημέρες που πέρασαν μέχρι την άφιξη της κυβέρνησης στην Αθήνα, την εξουσία ασκούσε τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τους Θεμιστοκλή Τσάτσο, Φίλιππο Μανουηλίδη και Γιάννη Ζεύγο, συνεπικουρούμενη από τον διοικητή της Αστυνομίας Αθηνών, Άγγελο Έβερτ. Δύο ημέρες αργότερα άρχισαν καταφθάνουν στην πρωτεύουσα δυνάμεις του 3ου Σώματος του βρετανικού στρατού υπό τον αντιστράτηγο Ρόναλντ Σκόμπι, που έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Αθηναίους.
Στις 18 Οκτωβρίου έφτασε στην Αθήνα ο Γεώργιος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του. Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός σε μία συγκινητική τελετή ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη και στη συνέχεια μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος που είχε γεμίσει ασφυκτικά την πλατεία Συντάγματος από τον εξώστη του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε μία αριστοτεχνικά δομημένη ομιλία του εξήγγειλε τις προθέσεις της κυβέρνησής του, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να ικανοποιηθούν οι εθνικές διεκδικήσεις, να αποκατασταθεί η λαϊκή κυριαρχία, να επιλυθεί το πολιτειακό ζήτημα μετά από ελεύθερο δημοψήφισμα και να τιμωρηθούν οι συνεργάτες των κατακτητών.

Το πλήθος, που συχνά τον διέκοπτε με συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, υποδέχθηκε τις εξαγγελίες του με κραυγές και ιαχές υπέρ της λαοκρατικής δημοκρατίας.

 Ο Παπανδρέου, που ήταν αναγκασμένος να ακροβατεί συνεχώς μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, απάντησε με τη χαρακτηριστική φράση που έμεινε στην ιστορία: «Πιστεύομεν και εις την λαοκρατίαν».

Όμως, οι χαρές και τα πανηγύρια για την απελευθέρωση κράτησαν μόνο 53 ημέρες. Στις αρχές Δεκεμβρίου τα όπλα θα αντηχήσουν ξανά στους δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά αυτή τη φορά θα είναι στραμμένα κατά αδελφών («Δεκεμβριανά»).


Μία 11άδα φόρων για 2,5 δισ. ευρώ -Ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό

Αναρτήθηκε από ..... energoipoliteskv.blogspot.comΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΓΙΑ  ΑΓΡΟΤΕΣ,  ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ,  ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ


Με επιπλέον φόρους που φτάνουν τα 2,5 δισ. ευρώ θα επιβαρυνθούν συνολικά τον επόμενο χρόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αυξήσεις σε φόρους εισοδημάτων για μικρομεσαίους επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς και συνταξιούχους επιφυλάσσει ο νέος προϋπολογισμός.

Το μεγαλύτερο βάρος θα πέσει σε εκείνους που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανάμεσά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ όλοι οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με τις ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που φέρνουν οι αυξήσεις των συντελεστών του ΦΠΑ οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιούλιο.

Αναλυτικά τα 11 μέτρα που θα βαρύνουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, όπως τα δημοσίευσε ο «Ελεύθερος Τύπος»:

1. Αύξηση των συντελεστών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.
Από 1,4% στο 2% για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
Από 2,8% σε 6% για εισοδήματα από 50.0001 έως 100.000 ευρώ
Από 2,8% σε 6% για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ
Από 2,8% στο 8% για εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ.
2. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων από 26% σε 29% για τη χρήση του 2015.
3. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις προσωπικές εταιρείες από 55% σε 75% του κύριου φόρου εισοδήματος για τη χρήση του 2015.
4. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τους αγρότες από 55% σε 75%.
5. Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια από 11% σε 15% εφόσον δεν υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ. Για τα ενοίκια που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ ο φόρος θα αυξηθεί από το 33% στο 35%.
6. Κατάργηση της έκπτωσης 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος.
7. Αύξηση των συντελεστών του φόρου επί των ασφαλίστρων.
8. Σημαντική μείωση και στη συνέχεια πλήρης κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες.
9. Οσοι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους για διάστημα άνω των 6 μηνών μετά τη λήξη προθεσμίας επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 150 ευρώ.
10. Εφαρμογή αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες.
11. Αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυξάνεται το επιτόκιο για τις βασικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ από 3% σε 5,05%.


Από .......  iefimerida

Τα καλύτερα των δελτίων

Αναρτήθηκε από ....... energoipoliteskv.blogspot.com


 

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Yπάλληλος της Βουλής έλαβε εφάπαξ 550.000 ευρώ!

Αναρτήθηκε  από .......  energoipoliteskv.blogspot.comΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΗ

Tα προκλητικά προνόμια των συγκεκριμένων υπαλλήλων αποδεικνύουν πως η ισότητα των πολιτών ισχύει μόνο όταν δε θίγονται τα συμφέροντα των «ημετέρων»...

Την ώρα που ο μέσος Έλληνας παλεύει για την επιβίωσή του, κάποιες συντεχνίες συνεχίζουν να απολαμβάνουν των νόμιμων μεν, ανήθικων δε προνομίων που «γέννησε» και εξέθρεψε αποκλειστικά και μόνο το πολιτικό σύστημα.

Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της προκλητικής προνομιακής μεταχείρισης είναι φυσικά οι υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι αν και έχουν υπαχθεί εδώ και ένα χρόνο στο ενιαίο μισθολόγιο, εξακολουθούν να απολαμβάνουν σειρά από οικονομικά «βοηθήματα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τύπος της Κυριακής», υψηλόβαθμο στέλεχος της Βουλής που έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης θα λάβει ως εφάπαξ το αστρονομικό ποσό των 550.000 ευρώ!

Και για να μην πάει ο νους σας στο «κακό», το ποσό αυτό προκύπτει από τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος προβλέπει έξτρα εφάπαξ 75 μισθών για κάθε εργαζόμενο που βγαίνει στη σύνταξη.

Ωστόσο, η αποκάλυψη αυτή αποτελεί μόνο την κορυφή του «παγόβουνου» στο ούτως ή άλλως προνομιακό καθεστώς αμοιβών των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Τρία μόνο από τα ισχυρά ευεργετήματα που ισχύουν για τη συγκεκριμένη ομάδα, αποδεικνύουν, σύμφωνα με την εφημερίδα, το «χάσμα» που τους χωρίζει από τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Καταρχήν, ο βασικός μισθός τους καταβάλλεται προσαυξημένος κατά 25%, ενώ λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους χορηγείται στον ήδη προσαυξημένο μισθό και δεύτερη, επιπλέον, προσαύξηση κατά 15%. Έτσι, ο βασικός μισθός ενός υπαλλήλου της Βουλής φτάνει στα 2908 ευρώ, ενώ του απλού δημοσίου υπαλλήλου παραμένει στα 2.023 ευρώ.

Δεύτερον, εάν ο υπάλληλος της Βουλής αποχωρήσει μετά από 30 έτη υπηρεσίας δικαιούται να λάβει ως κύρια σύνταξη το 100% των συντάξιμων αποδοχών του, την ώρα που ο δημόσιος υπάλληλος θα λάβει το 68,6%. Δηλαδή, ο πρώτος θα πάρει σύνταξη 3.049 ευρώ (2.908+140,8), ενώ ο δεύτερος μόλις 1.480 ευρώ (2.023+140.8)x68,6%.

Τρίτον, ο υπάλληλος της Βουλής δικαιούται και διπλό εφάπαξ: ένα από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και ένα από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής.

Μία από τις εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης ήταν ότι τα αναγκαία μέτρα λιτότητας θα εφαρμοστούν με τρόπο δίκαιο στην ελληνική κοινωνία. Μάλλον όμως οι υπάλληλοι της Βουλής, όπως άλλωστε και οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι οποίοι χρόνια τώρα τους διορίζουν και τους προστατεύουν, εξαιρούνται...

Από ......... kourdistoportocali 

Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια των γραφείων του Απ. Τζιτζικώστα [εικόνες]

Αναρτήθηκε από ...... energoipoliteskv.blogspot.comΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΝΥΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Πλήθος κόσμου έσπευσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Απόστολου Τζιτζικώστα ο οποίος αυτή την ώρα εγκαινιάζει τα γραφεία του στην Αθήνα.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δέχεται πολίτες στην οδό Πανεπιστημίου 39, όπου έχει στηθεί το «στρατηγείο» του ενόψει της εσωκομματικής εκλογικής μάχης για την προεδρία του κόμματος.

Ήδη, πλήθος κόσμου βρίσκονται στο σημείο. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τζιτζικώστας δεν είχε απευθύνει πρόσκληση σε βουλευτές της ΝΔ για να παραστούν στην εκδήλωση, στο χώρο βρίσκονται ήδη πρώην και νυν βουλευτές, όπως οι κ.κ. Κιλτίδης, Βεζυρόπουλος, Σαμπασιώτης κ.α.

Τις επόμενες ημέρες ο κ. Τζιτζικώστας θα αρχίσει την περιοδεία του, με πρώτο σταθμό την Πάτρα.Από ........  iefimerida

Η μεγάλη σφαγή των «53» -Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ στα σκαριά

Αναρτήθηκε από .......  energoipoliteskv.blogspot.comΣτην κομματική σκακιέρα πραγματοποιούνται οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό μετά την αποχώρηση Λαφαζάνη και αρκετών στελεχών, σχεδιάζει τα επόμενα εσωκομματικά βήματα.

Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα στα σκαριά -Τι θα κάνει με τους «53»
Η ομάδα των «53» είναι για την ώρα ο διαφορετικός πόλος μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο μετά την αντικατάσταση του Χρήστου Μαντά από τη γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έρχεται και η αντικατάσταση του Τάσου Κορωνάκη (είχε παραιτηθεί) από τη θέση του γενικού γραμματέα. Και οι δύο ανήκαν στη λεγόμενη «Ομάδα των 53», η οποία κινείται πιο αριστερά από τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και που ενδεχομένως δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση κατά την ψήφιση των μέτρων του Μνημονίου.

Με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, η θέση του γραμματέα της ΚΟ δόθηκε στην «προεδρική» Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, ενώ και η θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταληφθεί από έναν «προεδρικό», τον Παναγιώτη Ρήγα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στις 5:30 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία
Συνεδριάζει το απόγευμα, στις 5.30, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότατα υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να ολοκληρώσει την επεξεργασία της εισήγησης προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θα συγκληθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και τις προτάσεις για τον προγραμματισμό της δράσης του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του συνεδρίου.

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου, υπάρχει η αρχική πρόταση να γίνει την άνοιξη, αλλά έχουν γίνει και δεύτερες σκέψεις -που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να επικρατούν- το συνέδριο να διεξαχθεί νωρίτερα, περί τα τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου. Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να αποφασιστεί από την Κεντρική Επιτροπή.

Η Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να εκλέξει γενικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν τον Παναγιώτη Ρήγα, και νέα Πολιτική Γραμματεία, που θα οδηγήσουν το κόμμα στο συνέδριο. Ως προς τη στελέχωση της Πολιτικής Γραμματείας, υπάρχει προβληματισμός αν θα πρέπει να συμμετέχουν υπουργοί και αν η συμμετοχή τους μπορεί να επιδράσει θετικά ή αρνητικά στην αποτελεσματική λειτουργία του κομματικού οργάνου.

Πιθανή επιστροφή απογοητευμένων μελών στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι η επανασυσπείρωση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των οργανωμένων δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης, είναι πολύ πιθανό μέλη του κόμματος που αποχώρησαν με τη διάσπαση να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό προϋποθέτει πρόσκληση για κοινή δράση και σχέδιο κομματικής ανασυγκρότησης. Στόχος είναι να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει ελκυστικός στην κοινωνία και κυρίως στη νέα γενιά.

Τι θα κάνει ο Τσίπρας με τις συνιστώσες -Οχι κόμματα μέσα στο κόμμα 
Ως προς τη διατήρηση των ιδεολογικών τάσεων, δεν φαίνεται πως γίνεται συζήτηση περί κατάργησής τους. Από τη μία πλευρά οι ιδεολογικές τάσεις αποτελούν ένα κομματικό κεκτημένο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την άλλη γιατί ακόμη και αν καταργηθούν επίσημα, δεν θα καταργηθούν οι ομαδοποιήσεις και οι ιδεολογικοί χώροι, όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα παγκοσμίως. Αυτό που ξεκαθαρίζουν από το περιβάλλον του πρωθυπουργού είναι πως δεν θα υπάρξει κόμμα μέσα στο κόμμα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συζήτηση που θα αρχίσει στον ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή και θα ολοκληρωθεί στο συνέδριο θα έχει σημαντική επίδραση στον ιδεολογικό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ και θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης.

Από ........  iefimerida

Δηλώσεις Λαγκάρντ για Ελλάδα

Αναρτήθηκε από ...... energoipoliteskv.blogspot.com

 

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Αναρτήθηκε από ...... energoipoliteskv.blogspot.com

 

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 7-10-2015


Αναρτήθηκε από .........   energoipoliteskv.blogspot.com
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παπαγρηγορίου Χρήστος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
2. Προτάσεις για το Β1 Στάδιο της μελέτης Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

Οι φάκελοι των θεμάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαγρηγορίου Χρήστου, προς ενημέρωση των Συμβούλων