Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, όπως η Παραχώρηση του Υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός» στο Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου για τη δημιουργία Μουσείου Ιαματικού Τουρισμού και Γεωθερμίας και Πολιτιστικού Κέντρου και εξέταση της αίτησης με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων ο Φάρος», που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.


Αναρτήθηκε από .........   energoipoliteskv.blogspot.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


            ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                             Καμένα Βούρλα, 1-9-2017

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                            Αριθμ. Πρωτ. : 10.548


                                                                                                     Αριθμ. Πρακτικού : 10

Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου              

Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα

Τηλ.: 2235350029, 2235350037

E mail: kvourla@hol.gr

 

                  

Προς: -Δήμαρχο Μώλου Αγίου Κων/νου

-Δημοτικούς Συμβούλους

           -Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

           -Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

           -Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

                                                                  Κοιν: Πρακτικογράφο Δημοτικού       Συμβουλίου

                                                                              

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

     (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 6 Σεπτεμβρίου 2017,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 
                                                                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 
                                                                                 Ιωάννης Δ. Πλατανιάς

 
 
 
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 6-9-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10.548/1-9-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
 
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 
2.      Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου  Μώλου Αγίου Κων/νου
 
3.      Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 
4.      Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου» με κωδικό ΜΙS 5002600
 
5.      Ακύρωση Χρηματικού Εντάλματος Επιτρόπου
 
6.      Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών  για δρομολόγια ελέγχου και ρύθμισης χλωρίου σε 6 δεξαμενές
 
7.      Έγκριση βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών για ανάλυση  δειγμάτων νερού του δικτύου και των δεξαμενών
 
8.      Έγκριση βεβαίωσης  καλής εκτέλεσης εργασιών  συντήρησης σε κεντρικούς Η/Υ του Δήμου
 
9.      Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση και τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Οικονομικού έτους 2017 
 
10.   2η κατανομή εξειδικευμένων πιστώσεων Σ.Α.Τ.Α. σε δαπάνες, έργα, μελέτες, του οικονομικού έτους 2017
 
11.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες προμήθειας εμφιαλωμένου νερού για ανάγκες πόσιμου νερού των κατοίκων της ΤΚ Αγίου Χαραλάμπους
 
12.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οργάνωσης της γιορτής  «Εορτασμός της Μάχης των Βασιλικών»    στην ΤΚ Ρεγκινίου.
 
13.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οργάνωσης του Φεστιβάλ «ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΕΙΑ 2017» στην ΔΚ Αγίου Κων/νου
 
14.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οργάνωσης της γιορτής «Εμποροπανήγυρις Μώλου»    στην ΤΚ Μώλου
 
15.   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για συνδρομές έτους 2017, σε εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 
16.   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στον Περιφερειακό Φο. Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος  Α.Ε. ΟΤΑ
 
17. Χρηματοδότηση δράσεων  διαλογής στην πηγή
 
18. Ορισμός Αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του  «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε»
 
19. Εξέταση  Εξωραϊστικού Συλλόγου Καρυάς «Αγία Τριάδα» περί παραχώρησης κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου  Καρυάς
 
20. Εξέταση αίτησης Γουλιώτη Ιωάννη του Λεωνίδα
 
21. Θεματικό Συνέδριο ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα με θέμα «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας»
 
22. Συμπαράσταση και υποστήριξη του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
 
23. Παράταση της προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης: «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και Επέκτασης ΕΕΛ Καμένων Βούρλων»
 
24. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και Επέκτασης ΕΕΛ Καμένων Βούρλων»
 
25. Παραχώρηση του Υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός» στο Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου  για τη δημιουργία  Μουσείου Ιαματικού Τουρισμού και Γεωθερμίας και  Πολιτιστικού Κέντρου
 
26. Εξέταση αίτησης  με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων ο Φάρος», που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας
 
 
 
 
Οι φάκελοι των θεμάτων  θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενημέρωση των Συμβούλων